Dnes, více než kdy dříve v novodobých dějinách, máme ve vyspělých státech možnost hovořit o LGBTQ+ komunitě poměrně otevřeně. O narovnání lidskoprávních podmínek se dnes snaží mnohé organizace a jednotlivci. V České republice je nejvíce zaznamenána kampaň Jsme fér, při níž lidé podporující tuto iniciativu jsou za manželství pro všechny. Ale jak vypadá komuniké kolem queer komunity dnes? A hlavně – jak efektivně mohou kampaně zasahovat ne pouze své příznivce, ale tu hlavní, nerozhodnutou a k akci nevyburcovanou část obyvatelstva? To si rozebereme v následujícím článku.

 

Abychom pochopili, jak taková komunikace probíhá a jakými způsob se k ní staví různé cílové skupiny, musíme prvně nahlédnout do lidské psychiky. Lidé jsou od přírody konzervy, nemají rádi změny. A už rozhodně ne radikální. Když najednou zažitá firma změní název, logo, vizuál… Řadově si lidé spojují takovou změnu s něčím negativním, než aby tomu přiřadili pozitivní konotaci. Neřeknou si něco jako: „Hej, tyjo. Dřevorytiny a stavebniny všeho druhu u Bořka Stavitele, s. r. o. konečně změnily logo z toho špalku na minimalistickej stromovej domek a přejmenovali to na chytlavější název Bořkovy stavebniny, s. r. o. Už bylo načase!“ Nene. Řeknou si spíše něco v tom duchu, jako: „Cože? To už není ten samý obchod nebo co? Co se stalo? Zkrachovali? Určitě nějaký skandál! Radši zajdu jinam.“ Může se také stát, že pokud na změnu dostatečně neupozorníte a provedete ji až příliš nenápadně, nemusejí váš obchod a vaše služby vůbec identifikovat a budou vás brát jako novou (a tudíž ne úplně důvěryhodnou) firmu na trhu. Co nám naše úvahy a komunikační pozorování trochu ztěžuje je fakt, že lidé nejsou firma. Zatímco firmě vybudujete branding a kampaň s vcelku stabilními faktory, které se příliš nemění, práce s lidmi je pravý opak. Můžete si naplánovat kampaň, jak jen chcete, ale lidský faktor nikdy kompletně neposichrujete.

 

Není sice úplně nejvhodnější přirovnávat snahy o zrovnoprávnění LGBT komunity se změnou firemní identity, ale pomůže nám to pochopit, proč jsou snahy jak radikálního queeru, tak zarytých homofobů předem předurčeny u většinové společnosti k neúspěchu. Funguje to jako skvělá demonstrace radikálních, nedostatečně vykomunikovaných změn, ve které lidi nemají důvěru. Dává nám pohled na to, že i dva zcela opačné názorové proudy se mnohdy dopouštějí stejných chyb.

 

Celková prezentace vlastních myšlenek stojí na drobných dílčích faktorech a úspěch při jejich předávání dál je na těchto faktorech životně závislý. Jedná se například o srozumitelnost, vystupování a vzhled řečníka. Také o volbu správného komunikačního kanálu, intonace, formulace… A samozřejmě nesmíme opomenout správnou definici cílové skupiny. Tou je právě onou akcí nedotčený střed. Většina, která má hybnou sílu měnit chod věcí. Radikálové jak z jednoho, tak z druhého názorového spektra ovšem neumí na tuto skupinu efektivně zacílit (ať už z důvodu neochoty změnit rétoriku, tak z důvodu nepřipuštění a neuvědomění si faktu, že jejich komunikační strategie není efektivní). A tak namísto skutečné snahy o změnu se snaží o ideové upevnění svých stávajících příznivců, lákaje pár individuí, která kolem jejich jádra již poletují.

 

Vezměme si teď ovšem pro srovnání dvě kampaně, které zaznamenávají úspěch a v rámci jejich možností se jim daří mobilizovat onen hybný střed. Jednou je snaha organizace Jsme fér. Tou druhou zase působení KDU-ČSL, české politické strany, která patří k jednomu z nejaktivnějších odpůrců manželství pro všechny. Začal bych s lidovci. Jejich odmítavý postoj vychází z dlouhodobého politického plánu, který prosazují. Poslední dvě výraznější osoby z vedení lidovecké strany, které se k otázce stejnopohlavního manželství vyjadřovali, byli Pavel Bělobrádek a Marek Výborný. Pan Bělobrádek užíval méně kulantní výrazy a poměrně ostřejší formulace, než jaké volí Výborný. Porovnejme jejich výroky ke změnám definice manželství.

 

„Je to útok na manželství jako institut.“ 

– Pavel Bělobrádek

 

„Manželství je svazek muže a ženy. To není útok na homosexuály.“ 

– Marek Výborný

 

Dva výroky, jedna zpráva. Každý to ovšem podal jiným způsobem. Bělobrádek začal ihned s negativní, konfrontační rétorikou. Prohlásil, že se jedná o útok. Tím se zbytečně snaží vyburcovat lidi k akci, je to jakási rozhořčená snaha mobilizovat svou skupinu podporovatelů. Ovšem s negativní zprávou nikdy nelze pořádně oslovit dostatečnou vrstvu lidí. A tak se dopustil stejné chyby, které se dopouští radikální skupiny – namísto toho, aby se snažil předávat svůj názor, dál se pouze zavrtal k příznivcům, kterým svůj názor již nadále předávat nemusí.

Výborný ovšem bojovný podtext ze svých vyjádření vypustil. Jako první poukázal na současný stav situace, kdy je manželství skutečně definováno jako svazek muže a ženy, což zcela reflektuje jeho pohled na věc. Dále se ovšem nerozhodl v tomto výroku aktivně napadat snahy o rovnoprávnost, jako to svým vyzněním udělal Bělobrádek. Naopak, čtenáře ubezpečuje v tom, že nikomu nechce ublížit, že nepřichází se špatnými úmysly. A to hned působí vyrovnaněji, ba až důvěryhodně, že?

 

Lidovcům ovšem udělala čáru přes rozpočet jejich vlastní aktivní snaha uzavřít se ve své sociální bublině a potvrdit si svůj pohled na věc. Poprvé sdíleli anketu, u které je zajímal názor na to, zda má být manželství muže a ženy chráněno ústavou. Drtivá většina hlasujících byla proti ústavní ochraně. Výsledek ankety pak komentoval tehdejší předseda Pavel Bělobrádek na dotaz médií slovy: „Anketa znamená, že nás samozřejmě a logicky názor lidí zajímá. Nejsme ale populisté, abychom prosazovali to, jaká je momentální nálada lidí, ale co je správné.“ Zde udělal další komunikační chybu. V podstatě se svým vyjádřením povyšuje nad ostatní a z části i nad své vlastní voliče. Prezentuje jim totiž, že jeho osobní stanovisko je to jediné správné, které stojí za prosazení. Ponořil se do defenzivy.

 

Jako kdyby toho ovšem KDU-ČSL neměla dost, vytvořila další anketu. Na svém stranickém Facebooku na Den manželství v roce 2019 zveřejnili anketu, ve které se lidí ptali, zda vidí manželství jako svazek muže a ženy, nebo jako libovolný svazek dvou osob. Jaké muselo být jejich překvapení, když 80 % hlasujících uvedlo, že jej vnímají jako libovolný svazek. Toto jsou zřejmě nejvýraznější a nejvíce medializované přešlapy, kterých se lidovci v otázce stejnopohlavních manželství dopustili.

 

Vezměme si na druhou stranu komunikační strategii Jsme fér. Stojí na konzistentních zásadách, které chtějí prosadit. Jejich společný cíl jim neztěžuje ani honba za mocenským postem, jak je tomu u politiky. Vybudovali rozsáhlou síť dobrovolníků, a ještě rozsáhlejší síť podporovatelů. Na rozdíl od odpůrců se rozhodli pro aktivní hledání podpory mezi známými osobnostmi. A neomezovali se jen na ně. Jako houby po dešti nám tak vyrašili fér starostové, starostky, primátorky a primátoři, firmy, organizace, a dokonce i místa, jejichž názory jsme dosud neslyšeli. Podrobnější rozbor konkrétních komunikačních částí Jsme fér by mi zabral snad další dvě strany textu, tudíž vás nechám přesvědčit se na vlastní oči. Stačí navštívit jejich webové stránky jsmefer.cz.

Nutno ovšem říct, že jejich kampaň je skvěle právně a fakticky podložená, což jejich ideové zázemí povyšuje o úroveň výš. Nad lidi z „druhého tábora,“ jejichž argumentace je založená čistě na emoční podstatě. Jelikož lidem ze Jsme fér jde o víc, než o co kdy půjde odpůrcům manželství pro všechny (kterým se nic neupírá a upírat nebude), pozitivně se to podepisuje na jejich pracovním nasazení a odhodlání. I z toho důvodu si myslím, že již svým samotným přístupem má kampaň Jsme fér předem vyhráno. Jejich cestu k vítězství a vítězství celé LGBTQ+ komunity dokazuje i 61 % obyvatel České republiky, kteří férové manželství podporují.

 

Zdroje:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marek-vyborny-rozhovor-manzelstvi-muz-zena-listina-prav.A180618_181720_domaci_kop

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-koncepce-rodinne-poltiky.A170918_124027_domaci_kop

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kdu-csl-anketa-homosexualni-manzelstvi-lgbt.A190113_125459_domaci_kuce

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kdu-csl-svazky-stejnopohlavnich-paru-manzelstvi-pro-muze-a-zenu-marek-vyborny_1806241819_hm

https://www.jsmefer.cz