Politické kampaně na malých obcích žijí vlastním životem, ať již jde o jakýkoliv typ voleb. O volebním úspěchu do poslanecké sněmovny často rozhodují diskuze v tamějších hospodách a u rodinného stolu, jelikož se žádná pořádná kampaň obcí ani nedotkne. Do senátu to zase často bývá osobní povědomí o kandidátovi a zvážení, zda pro ně někdy něco hmatatelného udělal. Kdy se však nejvíce projeví lidová tvořivost a odhalí se vztahy v komunitě? Rozhodně při komunálních volbách.

Specifikum komunálních voleb

U komunálních voleb se krásně projeví personalizační trend politiky. To, hodně zjednodušeně řečeno znamená, že nad zaštiťujícími stranami a ideály mají při rozhodování koho zvolit větší vliv lidi na kandidátce jako osoby. Souvisí to také s tím, jakým způsobem lze kandidovat. Můžete sestavit kompletně nezávislou kandidátku. K tomu potřebujete vysbírat potřebný počet hlasů ještě před volbami. Je to sice pracnější, ovšem na druhou stranu budete mít náskok v tom, že lidé již budou vědět, že se chystáte kandidovat. Druhou variantou je nechat si kandidaturu zaštítit nějakou zavedenou politickou stranou nebo hnutím. I zde je branding strany oslaben. Je to tím, že byť mohou poskytnou záštitu, je možnost zvolit si jiný název kandidátky, než je název dané strany. Zavedené politické subjekty mohou požadovat nějakou finanční částku za poskytnutí záštity, či část z měsíčního zastupitelského platu. Záleží pak na kandidujícím subjektu, která možnost pro něj bude schůdnější.

Při fázi sestavování programu je vhodné zvážit, co trápí nejen vás, ale valnou většinu lidí. Pokud sestavujete program, volte témata tak, aby si v nich každý našel „to svoje“. Prvovoliči ocení kulturní a společenské vyžití, rodiny s dětmi zase nějaká hřiště či park. Seniorům by zase mohla přijít vhod zajímavá aktivita či cestování po okolí. Rozhodně se vám nevyplatí psát obsáhlý elaborát, který by se mohl vydávat knižně. Volte stručnost, jasnost a srozumitelnost.

Programy jednotlivých kandidátek se budou s velkou pravděpodobností prolínat. Nemálo se stává, že kandidující subjekty prosazují prakticky totožné věci. Jak tedy „prodat“ to, co soused hlásá taky? Zde přichází na řadu politický marketing.

Existuje-li prvek, který vám maximálně usnadní kandidaturu, pak je to kandidovat proti obecně neoblíbenému zavedenému subjektu. V takových případech lze nepřímo využít chyb a přešlapů, kterých se dočinili a přetavit je jak do programové, tak do komunikační strategie. V závislosti na situaci lze pak zvolit útočnější styl vedení kampaně, kde se napřímo ukáže na viníka vyčte se mu, co udělal špatně, či naopak (a to se například mně osobně osvědčilo jako úspěšnější) tyto zprávy předávat nenápadně a podprahově, aniž by se otevřeně vinila předchozí vítězná kandidátka.

Nejlepší kampaň je konstantní kampaň

Pokud se uvažuje o kontaktní kampani, pak je třeba brát v potaz onen personalizační rozměr. Jakási „minikampaň“ probíhá soustavně. Spočívá v tom, zda třeba zajdete na přátelský pokec v místní hospodě nad škopkem piva, či zda sousedovi pomůžete s prasklou pneumatikou. To, co je vaším cílem, je být vidět konzistentně a dlouhodobě. Být členem komunity. Nejenže budete působit důvěryhodněji, ale zároveň se také zvyšují šance na preferenční hlasy, pokud se nacházíte na nižších místech kandidátky. Obecně pozitivněji vnímaní jsou kandidáti s nějakým akademickým titulem a obecně oblíbené osoby z tamní komunity.

Využívání většího množství propagačních materiálů nebývá příliš časté. Odpovídá to přesně té komunitní propojenosti, o které jsem psal výše. Využití brožur či informačních letáčků ovšem může být příjemným zpestřením a doplnění informovanosti potenciálního voliče. V takovém případě by rozhodně měly být prezentovány programové body a ideálně i prezentace jednotlivých kandidátů. K těm nejsou potřeba žádné extra dlouhé popisy a představování, neboť se předpokládá, že o nich existuje obecná potucha a každý ví, co si o nich má představit.

Sociální sítě jako nástroj k získání vlivu „v onlinu“ také funguje na lehce odlišném principu. Facebookové či jiné stránky kandidujících subjektů nejsou tak efektivní, jako soukromé profily jednotlivých kandidátů. Přeci jenom si informace vezmete k srdci lépe, pokud vám je řekne nějaký známý, než neurčitá strana, za kterou nevidíte fyzickou osobu.

Kombinace dlouhodobých faktorů, politické situace a zvolené propagační strategie stanoví, zda vám vaše politická kampaň vynese většinu a místo starosty nebo si budete další čtyři roky stěžovat na stav věcí. Pokud však pečlivě zvážíte všechny výše uvedené faktory a postupy, vaše šance na úspěch se dozajista zvýší.

Zdroj fotky: Film Prezident Blaník