V demokratické společnosti, kde má každý právo na svůj názor, musí panovat i vzájemná tolerance jednotlivých názorů. A proto, ač s mnohým nemusím souhlasit, se běžně bavím s lidmi z nejrůznějšího názorového spektra, ať už mně bližšího či vzdálenějšího. Jedná se kupříkladu o libertariány, kapitalisty, anarchokomunisty, environmentalisty, ale i radikální pravici. Co mi imponuje, je, když jsou lidé schopni obhájit si svůj názor a vysvětlit jej bez nadávek a urážek druhému tak, aby i další člověk pochopil, co je k jejich postoji a přesvědčení vede.

Co je pro mě ovšem nepochopitelné, je konzervatismus. To z jednoho prostého důvodu – je zcela neobhajitelný. Konzervativci často kritizují progresivisty a liberály, že v mnoha věcech jdou proti lidskosti a proti přirozenosti. A právě přitom je to zcela opačně – vždyť to konzervatismus jde proti přirozenosti!

Společnost se vyvíjí, mění a postupně transformuje. Tento postupný vývoj můžeme pozorovat napříč historií odedávna. Když pračlověk vytvořil první nástroje, které mu měly ulehčit život, když se zrušila rasová segregace a když ženy získaly volební právo… to vše bylo něco, co tehdy šlo proti zažitým pořádkům a dnes se na tyto skutečnosti již díváme pouze s nevěřícně pozvednutým obočím a kroutíme hlavou, jak vůbec mohlo být něco takového možné. Jak se vůbec mohlo dopustit, že by něco způsobovalo takové nerovnosti a přinášelo takovou bolest.

A přeci (pokud to přeženeme ad absurdum) by se mezi lovci mamutů našli jednotlivci, kteří odmítali využívaní pranástrojů k lovu s tím, že se to povede k rozvratu tradičního uspořádání a zažitých, tradičních hodnot. Nutí mě se to ptát, kam bychom se jako společnost posunuli, kdyby společenská progrese nezvítězila nad „tradičními hodnotami“ pár mrzutých mocipánů. Kolik zničených životů by to přineslo a o kolik skvělých inovací bychom přišli.

Konzervatismus pomalu slábne. Naštěstí. Kolik neštěstí ovšem ještě stihne přinést? Jelikož je jasné, že se této metly lidstva nikdy zcela nezbavíme. Konzervatismus zakazuje milovat. Zakazuje myslet. Zakazuje poznávat. A v neposlední řadě zakazuje člověku být tím, kým je či tím, kým by být chtěl. Jak je potom možné být k něčemu takovému tolerantní?

Bojujme proti konzervatismu stejně úporně, jako bychom bojovali proti zloději a násilníkovi, který se nám vloupal do domu a chtěl nás vykrást. Protože o tom konzervatismus je. Vykrádá lidský potenciál, fixuje se do starých časů a snaží se zabít jakýkoliv postup a vývoj. A za to by si pár let v chládku zasloužil, nemyslíte?

Leave a Reply

Your email address will not be published.