Vážení a milí čtenáři mého blogu, dovoluji si vám přinést malý výcuc z letní školy diplomacie v Olomouci organizované Katedrou politologie a evropských studií Univerzity Palackého ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, kterou jsem navštívil.

Když jsem 28.8. dorazil po menších obtížích do Olomouce, netušil jsem, že nejhezčí částí z mých prázdnin bude právě letní škola. Každému z týmů, do kterých jsme byli rozděleni, byl přiřazen takzvaný „buddy“, který na nás dohlížel, radil nám a celkově se o nás v rámci možností staral.

Velmi pestrý byl i program, který se nesl pod záštitným tématem „Česko a současné světové výzvy“. Byl nabit spoustou zajímavých přednášek, diskuzí a workshopů, to celé rozdělené do pěti tématických bloků.

V prvním bloku, kterému předcházelo ubytování a prohlídka města jsme se zabývali českou zahraniční politikou, kompetencí,  vývojem a jejím mediálním obrazem. K večeru nás čekaly zábavné seznamovací aktivity.

V bloku druhém působilo Česko v kontextu významných mezinárodních aktérů. Jako večerní program jsme si promítali film o uprchlické cestě.

Třetí blok se nesl v duchu bezpečnosti a roli armády, kde jsme navštívili vojenský útvar v Přáslavicích. Ještě téhož dne se konal i blok čtvrtý, který byl diametrálním opakem předchozího bloku. Jednalo se totiž o diplomatický protokol a etiketu, o které hovořil Mgr. Petlach.

Poslední blok k nám přivedl lidi přímo z Ministerstva zahraničních věcí ČR, kteří hovořili jak o ekonomické diplomacii, tak i o Subsaharské Africe (ze které mám nejvíce zápisů ze všech přednášek), či o Latinské Americe, kdy způsob, jakým ji pan Kubánek pojal, by se dal přirovnat k obstojnému standup výstupu, při kterém by zbledla i Adéla Elbel. Pokud to samozřejmě ještě jde…

V pátek nám byly předány certifikáty o úspěšném absolvování letní školy a my se museli rozloučit se všemi přáteli, které jsme si zde udělali. Bylo to smutné loučení, ale věřím, že se s nimi brzy opět potkám. Však… Diplomacie je sama o sobě o střetnutích lidí.

Leave a Reply

Your email address will not be published.