Mé cíle

Mé cíle jsem si rozdělil do tří hlavních bodů, kterých se pokouším dosáhnout

Popularizace politiky

Politika je důležitý subjekt, který nás obklopuje naprosto každodenně, i když si toho možná nevšímáme. Kladu si za cíl vzbudit v mladých lidech zájem o politické dění a jeho případného ovlivňování. S tím souvisí i podpora mediální gramotnosti, neb v dnešní době je velice lehké podlehnout dezinformacím a hoaxům, kterých ne čím dál tím více.

Aktivismus

Dokažme lidem, že i mladí mají zapálení a odhodlání měnit věci k lepšímu! Přesně k tomu slouží občanský aktivismus, k němuž se snažím lidi motivovat. Nepřijatelné věci nám nesmí být lhostejné, je potřeba jednat. A právě odhodlání je hnacím motorem aktivismu.

Rovná společnost

Všichni mají stejné povinnosti? Tak ať tedy mají i stejná práva! Usiluji o budování liberální, chápavé a tolerantní společnosti, která ctí individualismus a lidi posuzuje pouze podle jejich vlastností a schopností, ne podle genderu, sexuální orientace, politickému přesvědčení, apod. Jedině taková společnost je zdravá a stabilní. Ne společnost nenávistná.

Projekty, které doporučuji

Jednoznačně letní škola diplomacie, která byla v roce 2017 poprvé pořádána Univerzitou Palackého v Olomouci. Z velké části mě právě tato akce nakopla k popularizaci politologie.

Budoucnost se nedá budovat bez minulosti

Budoucnost se nedá budovat bez minulosti

I starší občané mají mnoho co říct a je potřeba věnovat jejich názorům stejnou pozornost, jako názorům mladé generace

Stejně důležité jako vést mladé lidi k zájmu o politické dění je vést k tomuto zájmu i naše starší obyvatelstvo a vyslechnout i jejich názory. Mnohdy se jedná o lidi, kteří rádi budou diskutovat, ale bohužel nemají s kým. A v tom je problém. Je nezbytné překonat mezigenerační rozdíly a plnohodnotně se bavit o podstatných politických tématech. V komunikaci je síla, tudíž proč nekomunikovat? Proč by měla mládež probírat politku i se staršími generacemi?
  • Získají zkušenosti z první ruky
  • Napomáhá to k překonávání mezigeneračních rozdílů a s tím spojených předsudků
  • Širší názorová výměna
  • Vzájemné vzdělávání se
  • A v neposlední řadě zajímavé zpestření dne aktivní debatou
Na fotografii  signatářka Charty 77, paní Jiřina Čechová a Martin Kubeš

Poslední články

Volný prostor na ventilaci mých myšlenek, názorů, informací a rozhovorů

Proč neuznávám konzervatismus

Proč neuznávám konzervatismus

V demokratické společnosti, kde má každý právo na svůj názor, musí panovat i vzájemná tolerance jednotlivých názorů. A proto,...

Levice ideálů zproštěná

Levice ideálů zproštěná

Letošní proběhlé komunální volby a probíhající druhá kola voleb senátních jsou ránou pro českou levici. ČSSD se vzdala nadějí...

„České zdravotnictví silně krvácí, jeho znalost u politiků je na tristní úrovni.“ říká lékař Šimon Reich

„České zdravotnictví silně krvácí, jeho znalost u politiků je na tristní úrovni.“ říká lékař Šimon Reich

Občanská diskuze je volná diskuzní platforma se širokou názorovou škálou. Každý kdo chce něco říct zde může dostat prostor,...

Něco vás zaujalo? Neváhejte se na mě obrátit!

email