Mé cíle

Mé cíle jsem si rozdělil do tří hlavních bodů, kterých se pokouším dosáhnout

Popularizace politiky

Politika je důležitý subjekt, který nás obklopuje naprosto každodenně, i když si toho možná nevšímáme. Kladu si za cíl vzbudit v mladých lidech zájem o politické dění a jeho případného ovlivňování. S tím souvisí i podpora mediální gramotnosti, neb v dnešní době je velice lehké podlehnout dezinformacím a hoaxům, kterých ne čím dál tím více.

Aktivismus

Dokažme lidem, že i mladí mají zapálení a odhodlání měnit věci k lepšímu! Přesně k tomu slouží občanský aktivismus, k němuž se snažím lidi motivovat. Nepřijatelné věci nám nesmí být lhostejné, je potřeba jednat. A právě odhodlání je hnacím motorem aktivismu.

Rovná společnost

Všichni mají stejné povinnosti? Tak ať tedy mají i stejná práva! Usiluji o budování liberální, chápavé a tolerantní společnosti, která ctí individualismus a lidi posuzuje pouze podle jejich vlastností a schopností, ne podle genderu, sexuální orientace, politickému přesvědčení, apod. Jedině taková společnost je zdravá a stabilní. Ne společnost nenávistná.

Projekty, které doporučuji

Jednoznačně letní škola diplomacie, která byla letošního roku 2017 poprvé pořádána Univerzitou Palackého v Olomouci. Z velké části mě právě tato akce nakopla k popularizaci politologie.

Budoucnost se nedá budovat bez minulosti

Budoucnost se nedá budovat bez minulosti

I starší občané mají mnoho co říct a je potřeba věnovat jejich názorům stejnou pozornost, jako názorům mladé generace

Stejně důležité jako vést mladé lidi k zájmu o politické dění je vést k tomuto zájmu i naše starší obyvatelstvo a vyslechnout i jejich názory. Mnohdy se jedná o lidi, kteří rádi budou diskutovat, ale bohužel nemají s kým. A v tom je problém. Je nezbytné překonat mezigenerační rozdíly a plnohodnotně se bavit o podstatných politických tématech. V komunikaci je síla, tudíž proč nekomunikovat? Proč by měla mládež probírat politku i se staršími generacemi?
  • Získají zkušenosti z první ruky
  • Napomáhá to k překonávání mezigeneračních rozdílů a s tím spojených předsudků
  • Širší názorová výměna
  • Vzájemné vzdělávání se
  • A v neposlední řadě zajímavé zpestření dne aktivní debatou
Na fotografii  signatářka Charty 77, paní Jiřina Čechová a Martin Kubeš

Něco vás zaujalo? Neváhejte se na mě obrátit!

email